Webdesign, god kompetanse er viktig

webdesignbyrå

Når man tilbyr nettbutikk eller nettsider, så er det ikke lenger godt nok at disse er tilgjengelige slik at brukere eller kunder kan nå dem.

De fleste kan vel tenke seg hvor frustrerende det er når man finner en nettside hvor man håper å finne informasjon om en bedrift og tjenestene som tilbys, bare for å finne ut at den ikke har vært oppdatert siden 1993 og at søkemotorer har bedre oppdatert informasjon om åpningstider enn det som er å finne på nettsidene.

Hvis man ikke finner noen info om produkter eller man opplever at alt som ligger på nettsidene er et bilde av bedriften som var for stort den gangen det ble lastet inn og det derfor blir lastet inn i biter, så er heller ikke dette noe som vekker tillit.

Men nettsidene trenger ikke være så utdatert som dette. Hvis man ikke har det nyeste av søkefunksjonalitet slik at man raskt finner den informasjonen man ønsker, så er dette heller ikke tillitsvekkende.

En bedrift som har sin virksomhet i Oslo kan derfor ha store fordeler i forhold til å ha et designbyrå som er lokalisert i Oslo for regelmessig gjennomgang av sider og nettbutikk.

På den måten kan man få med seg det siste av trender som nettbrukere benytter og forventer, og man kan derfor ha en god mulighet til at brukerne kommer tilbake til deres side neste gang de har spørsmål relatert til din virksomhet. I dag kan man ikke forvente en ekstrem lojalitet i forhold til hva kundene velger, da tilbudene er mange og man ikke har den personlige kontakten som man har hatt i fysiske butikker.

Lojalitet er dessverre noe som hører fortiden til. Man kommer langt med god service, men førsteinntrykket som brukerne sitter igjen med ligger i nettløsningen du møter dem med.

Regelmessig vurdering av webdesign

Med et designbyrå i Oslo kan man enkelt komme i kontakt med den hjelpen som er nødvendig for å holde nettsider og nettbutikker oppdatert.

Det skjer stadig endringer i forhold til tekniske løsninger på nett, og grunnen til dette er at man beveger seg fra en noe spesialisert brukermasse til en allmenn brukermasse.

Mange er ikke interessert i de tekniske løsningene som ligger bak en nettside, men ønsker kun å forholde seg til det resultatet man får frem på skjermen. Når alle i dag benytter seg av nettbaserte løsninger, så ønsker man en rask, effektiv og løsningsorientert opplevelse i forhold til det man ønsker å utføre.

Webdesign

Det finnes mange som er nysgjerrige i forhold til nettbaserte løsninger, men den største andelen av befolkningen ønsker kun å utføre de tjeneste som man trenger å få utført.

Hvis man må bestille en frisørtime, så ønsker man ikke å forholde seg til trege løsninger eller løsninger som er vanskelige å finne frem i når man er på vei ut døren for å besøke matbutikken før ungene kommer hjem fra skolen.

Brukere av nettsider og lojalitet

I forbindelse med fysiske butikker, så var det ikke uvanlig med lojale kunder som kom tilbake hver gang de ønsket å finne ut noe om det butikken kunne tilby, mens i dag benytter man seg av nettbaserte løsninger for å finne informasjonen man trenger. I stedet for at man stoler blindt på personen man møter i butikken, så utfordrer man leverandøren med informasjonen man har tilegnet seg fra nettet. Lojalitet er på vei bort.

Når man driver en fysisk butikk, så er det faktisk i dag blitt ganske vanlig at kunder finner klær eller liknende på nett, så drar de til en butikk som fører de samme produktene for å sjekke størrelser og annet, for så å kjøpe det på nett for levering rett hjem.

Teknisk utvikling innen webdesign

Når man ser en endring i hvem som benytter nettsider og nettbutikker, så endrer også behovet for tekniske webdesign-løsninger seg. Tidligere var det i hovedsak personer som likte å benytte IT-baserte løsninger fordi det var spennende, og da kunne man godta en del ting på grunn av at man forstod tekniske utfordringer forbundet med å levere denne typen tjenester.

Når nettbaserte løsninger i dag benyttes av alle, så får man helt nye problemstillinger. Nettverk og ressursbruk er ikke lenger de største problemene, men nå er det brukeropplevelsen som må være tilpasset at løsningene benyttes av alle.

Koder webdesign

Selv mobile løsninger kan håndtere mer avansert funksjonalitet enn for noen år tilbake. Smarttelefoner gjør at de fleste i dag har tilsvarende kapasitet som man tidligere fant i PCer og laptoper i lomma tilgjengelig til en hver tid. Innføring av 4G mobile nettverk gjør at båndbredden kan være nesten like bra som hjemme. Følger man ikke med som tilbyder av nettbaserte løsninger, så blir man raskt akterutseilt.

Hvem bruker nettsider og nettbutikker

I dag benyttes nettsider og nettbutikker av alle, og det skaper nye utfordringer. Man kan ikke lenger forvente at man skal akseptere løsninger som ikke holder mål. Allmenne brukere forholder seg ikke til hva som er teknisk mulig for en bedrift, men de forventer kun det beste.

Hvis en bedrift kan tilby dem effektive søkemekanismer, så har ikke allmenne brukere forståelse for hvorfor det samme ikke er mulig fra en annen bedrift. Kostnader er ikke noe Ola og Kari Nordmann forholder seg til i forhold til hva som skal til for å utvikle løsninger da resultatet ikke nødvendigvis ser så mye mer avansert ut for dem fra de som leverer en perfekt løsning i forhold til de som ikke gjør det.

Man trenger et web-designbyrå i Oslo som kan hjelpe med å finne frem til de løsningene som er best mulig tilpasset bruken av nettsidene og av nettbutikken. Det finnes nesten ikke to bedrifter som har helt like behov.

Nettbutikker og webdesign

Små nyanser vil gjøre at løsningen fungere like bra for en bedrift som den gjør for en annen. Standardisering er ikke alltid løsningen på alt. Noen ganger kan standardisering gjøre at man blir tvunget til å benytte løsninger som ikke fungerer slik de var tiltenkt for alle brukere.

I stedet er det en fordel å benytte et webdesignbyrå som kan hjelpe med webdesign slik at man får implementert det brukerne forventer å finne før de velger en annen tilbyder av de tjenestene du tilbyr.

Eldre og nettbruk

De som har vært mest forsiktige i forhold til bruk av nettbaserte tjenester er de eldre i samfunnet. Mange tjenester er flyttet fra fysiske kontorer til internett, og selv om man frem til nå har kunnet benytte seg av gamle løsninger, så blir noen av disse tjeneste vanskeligere å utføre fysisk for hver dag som går.

Noen banker har for eksempel i dag flyttet seg fra kontorer på gateplan for kunder til kontorer uten tilgang fra gaten som brukerne ikke kan nå uten avtale.

Dette gjør at det i dag er blitt ganske problematisk for eldre å unngå nettbaserte løsninger. Noen banker har for eksempel tilbudt en PC i banken som eldre kunne benytte seg av med hjelp fra bankansatte, men disse løsningene er i dag ikke lenger tilgjengelige for de som hadde dette behovet.

Man kan i dag ikke unngå nettbaserte løsninger like enkelt som før, og dette gjelder i dag flere og flere tjenester.

Flere butikkjeder velger i dag å kun tilby sine varer på nettbutikker i Norge på grunn av økt nettbruk.

Konkurranse øker og dette betyr at man må følge med endringene for å klare å overleve i et marked med lavere marginer.