Mange dyre lån?

Dyre lån og mye gjeld

Det er mange som sliter med dyr gjeld og spesielt kan de som mister kontrollen over ett eller flere kredittkort oppleve at deres økonomiske situasjon blir uoversiktlig.

I tilfeller som dette er det én ting som gjelder; foreta en kartlegging og rydd opp i økonomien, det er enklere enn du skulle tro.

Kredittkortet kan bli dyrt

Kredittkortet er et av de aller beste økonomiske hjelpemidlene vi har når vi skal bruke penger, og dette gjelder kanskje aller mest i de tilfellene hvor vi har behov for å sikre pengene våre i forbindelse med handel på nett og forskuddsbetaling av varer/tjenester.

Imidlertid er det én regel som gjelder da, og det er å betale ned det man har brukt før kortets rentefrie periode er over, og en slik bruk fordrer at man har kontroll på egen økonomi og at man legger tilside penger man tenker å bruke. Ender man opp med i verste fall å drive nedbetaling over tid av forbruk finansiert ved kredittkort kan den økonomiske virkeligheten fort bli tøff.

Refinansiering

Som sagt vil det i slike tilfeller være helt nødvendig å stoppe opp, skaffe seg en oversikt over hva man er skyldig og deretter legge en plan over hvordan man kan betale ned lånene så fort som mulig.

Et bra alternativ er da å gjennomføre en refinansiering, og dette er et finansielt trekk ikke alle vet hva innebærer. Å refinansiere gjelden din betyr enkelt forklart at man kvitter seg med gammel og dyr gjeld ved å ta opp et nytt lån med bedre betingelser. Dette nye lånet bruker man til å betale ned den eksisterende gjelden slik at man får samlet alle utgiftene under ett. Resultatet blir ryddigere og mer oversiktlig økonomi, samt at man får samlet alle regningene under en paraply.

Usikret alternativ

Det vanligste når man refinansierer er å gå gjennom banken man er kunde i til daglig, men å ta opp å ta opp et lån til refinansiering betyr ofte at man må stille sikkerhet for pengene man låner, og dette er det ikke alle som har muligheten til å gjøre. Det man da kan gjøre er å bruke et usikret forbrukslån som har lavere rente enn den øvrige gjelden man har, for det er akkurat det det handler om.

Deprimert på grunn av gjeld

Anvendelig lån

Som sagt er forbrukslånet et usikret lånealternativ og det innebærer at kravet om sikkerhet er fraværende. Dette betyr samtidig at lånet naturligvis blir dyrere enn et ordinært banklån, men forbrukslånets styrke blir allikevel at man kan bruke det på hva som helst. Et forbrukslån vil ha lavere rente enn et kredittkort, og det er derfor ingen tvil om at du vil komme bedre ut av det rent økonomisk ved å refinansiere kredittkortgjelden ved å bruke et slikt lån.

Hjelp fra banken

En refinansiering kan være en vanskelig prosess hvis den økonomiske situasjonen din er veldig uoversiktlig, og da kan det lønne seg å be om hjelp i banken du søker lån i. I de fleste tilfellene kan du be spesifikt om penger til refinansiering og da vil banken være behjelpelig med å innfri dine lån og samle dem under ett. Dette kan være spesielt nyttig for dem som kanskje har et usunt forhold til penger, og det å få et stort beløp inn på konto vil kunne forverre snarere enn forbedre situasjonen.