Fettsuging, slankeoperasjoner og medikamenter for å bli tynn

En av de største helserisikoene i de vestlige land har i en årrekke vært fedme og overvekt. Dette er noe som ikke bare skaper fysiske og psykiske plager for den enkelte, men det koster samfunnet vanvittige summer hvert eneste år.

Hvem er det som oftest rammes av overvekt i dag? Svaret er at man ser at dette er et problem i alle aldersgrupper. Spesielt har det vært en økning blant barn og unge. Så blir spørsmålet hvordan man kan endre denne utviklingen og også hjelpe de som allerede er overvektige. Å basere seg på at man bare kan ta fettsuging hvis det blir for ille, er en dårlig strategi.…