Bedriftshelsetjenestens oppgaver og formål

En bedriftshelsetjeneste refererer til tjenester som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere for å sikre at arbeidsplassen er trygg og sunn og at den er i henhold til gitte retningslinjer og krav for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Bedriftshelsetjenester kan omfatte de ansattes helse og medisinsk overvåking, vurdering av ergonomiske faktorer på arbeidsplassen som kan påvirke den ansattes helse, samt råd om forebygging og kontrolltiltak for å eliminere eksponering for farer.

Dersom bedriften kobles opp til en bedriftshelsetjeneste, vil dette hjelpe arbeidsgiveren med å oppfylle sitt ansvar i henhold til HMS-loven, samt sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte.…