Facility Management – Flere tjenester samlet i én

Det er mange faktorer som må samspille for at en bedrift skal fungere optimalt. En bedrift vil ha behov for en rekke ulike tjenester som vil variere i alt fra drift, vakthold, kjøkkentjeneste, renholdstjeneste og lignende. Et Facility Management vil samle alle disse forskjellige tjenestene innad i en stor tjeneste.

Facility Management kan derfor bli en svært gunstig og kostnadsbesparende tjeneste for alle typer bedrifter. Faglig dyktighet og entusiasme er en av kjerneverdiene til et Facility Management. Disse verdiene bidrar til å skape gode arbeidsrammer på arbeidsplassen, i tillegg til at det også bidrar til å skape motivasjon hos ansatte.…