QR-koder i norske kommuner

I de siste årene har QR-koder blitt mer og mer populære, og norske kommuner er intet unntak. Disse små, firkantede kodene dukker opp overalt, fra informasjonstavler i parker til brosjyrer og offentlige bygg. Men hva er det som gjør QR-koder så attraktive for kommunene? La oss se nærmere på dette.

Enkle å bruke

En av hovedgrunnene til at kommuner velger QR-kode.no er at de er utrolig enkle å bruke. For innbyggerne betyr dette at de kan få tilgang til informasjon raskt og enkelt. Alt man trenger er en smarttelefon med et kamera og en QR-kodeleser, noe de fleste allerede har.…